Innra mat

Ytra matSamkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og aðalnámskrá leikskóla ber hverjum skóla að framkvæma eigið innra mat og skal það vera fléttað saman við daglegt starf og ná til allra þátta skólastarfsins, s.s. stjórnunar, kennslu, námskrafna, námsmats og samskipta innan og utan kennslustofunnar. Leggja skal áherslu á virka þátttöku starfsfólks í innra mati, nemenda, foreldra og annarra hagsmunaaðila eftir því sem við á.  Skólinn er þátttakandi í Skólapúlsinum sem auðveldar mat á ýmsum þáttum skólastarfs en árleg skólaþing er einnig matstæki í Seyðisfjarðarskóla ásamt ýmsum örðum leiðum sem nánar er útlistað í áætlun skólans um innra mat (kemur á heimasíðu haustið 2018). Foreldrar, nemendur og starfsmenn skólans geta vænst þess að vera beðnir um að taka þátt í könnunum og mati á skólastarfinu. Gerð er samantekt um niðurstöður innramats að loknu skólaári og úrbætur á grunni þess.

Umfjöllun um niðurstöður Skólapúlsins 2017-2018

Skólapúlsinn nemendur grskd.2017-2018

Skólapúlsinn foreldrakönnun grskd.  2017-2018

Skólapúlsinn foreldrakönnun leikskd. 2017-2018

Niðurstöður könnunar í maí 2018 um upphaf skóladags o.fl.

Ársskýrsla 2016-2017

Skýrsla skólaþings 2017

Innra mat Seyðisfjarðarskóla vor 2017

Skólapúlsinn skýrsla Seyðisfjarðarskóla 2016-2017

Skólapúlsinn starfsmenn leikskóladeildar 2016-2017

Skólapúlsinn nemendur grunnskóladeildar 2016-2017

Skólapúlsinn starfsmenn grunnskóladeildar 2016-2017

Úrbótaáætlun vegna úttektar á Seyðisfjarðarskóla 2012

Skýrsla um úttekt á grunnskóladeild Seyðisfjarðarskóla 2012

Skýrsla um úttekt á leikskóladeild Seyðisfjarðarskóla 2012