Gjaldskrá

Gjaldskrár | Múlaþing (mulathing.is)

Hægt er að fá fæðiskostnað felldan niður ef nemandi er fjarverandi 10 skóladaga samfellt. Sækja verður um niðurfellinguna skriflega fyrir 15. hvers mánaðar.