Listadeild

Listadeild Seyðisfjarðarskóla var sett á laggirnar árið 2016 þegar leik-, grunn og tónlistarskóli runnu saman í eitt. 
Í listadeild fer fram kennsla í tónmennt, sjónlistum, textílmennt, leiklist, heimilisfræði, smíði og hönnun samkvæmt aðalnámskrám leik- og grunnskóla.

Lögð er áhersla á að nemendur vinni sjálfstætt að skapandi verkefnum, undir faglegri leiðsögn kennara, þar sem framsetning og góður frágangur er hafður að leiðarljósi.


Innan deildarinnar er auk þess starfræktur tónlistarskóli sem starfar samkvæmt lögum og námskrá um tónlistarskóla, og stendur tónlistarnám til boða fyrir alla bæjarbúa.


Meginhlutverk deildarinnar er að:
• veita nemendum tækifæri og rými til að þjálfa sig í listog verkgreinum.
• kynna fyrir nemendum helstu leiðir og aðferðir í hverri grein fyrir sig.
• aðstoða nemendur við að finna sína fjöl innan list- og verkgreina.


Listkennsla fer fram í Rauða skóla, Skólavegi 2, og tónlistarkennsla fer fram bæði í Rauða skóla og Svarta skóla.
Deildarstjóri listadeildar er Guðrún Veturliðadóttir, gudrun.veturlida@mulathing.is.


Í kennarateyminu veturinn 2023-2024 eru:
Tónlistarkennarar
• Árni Geir Lárusson kennir á slagverk, gítar og bassa.
• Guðrún Veturliðadóttir kennir gítar, ukulele og raftónlist.
• Rusa Petriashvili kennir á píanó og klassískan söng.
• Kristjana Stefánsdóttir kennir söng í lotum.

List- og verkgreinakennarar:
• Arna Magnúsdóttir kennir heimilisfræði á mið- og unglingastigi.
• Ágústa Berg Sveinsdóttir kennir heimilisfræði á yngsta stigi.
• Guðrún Veturliðadóttir kennir tónmennt.
• Guðrún Ásta Tryggvadóttir kennir leiklist.
• Julia Martin kennir myndmennt og textílhönnun.
• Michal Tomasz Skrzypczynski kennir smíði.