Yfirlit yfir lausar stöður í Seyðisfjarðarskóla næsta skólaár 2019-2020

 Yfirlit yfir lausar stöður í Seyðisfjarðarskóla næsta skólaár 2019-2020

Umsóknarfrestur til og með 23.apríl 2019

Sjá nánar á http://www.sfk.is/is/stjornsysla/atvinna/laus-storf

Sótt er um á heimasíðu sveitarfélagsins; http://www.sfk.is/is/stjornsysla/atvinna/laus-storf

Listadeild

Aðstoðarskólastjóri fullt starf.

Tónlistakennari: Hlutastarf, meðal kennslugreina píanókennsla, blásturshljóðfæri og strengir.

 

Leikskóladeild

Leikskólakennarar á deild 4-5 ára barna. 

Ófaglærður starfsmaður í leikskóla afleysing vegna undirbúning og viðvera á deildum eftir þörfum.

 

Grunnskóladeild

Aðstoðarskólastjóri. Fullt starf.

Grunnskólakennarari: íþróttakennsla og önnur kennsla.

Grunnskólakennarar í list og verkgreinum, sjónlistir, handmennt, heimilisfræði, leiklist, dans og tónmennt. Hlutastörf.

Grunnskólakennari: Umsjónarkennari á yngsta eða miðstigi afleysing til eins árs.

 

Stoðdeild

Umsjónarmaður með Félagsmiðstöð 30% staða. Vinnutími tvo seinniparta í viku.

Starfsmaður í Skólaseli 40% staða. Vinnutími frá 13:00-16:00

Stuðningsfulltrúi með nemendum í bekk 80% staða: aðstoð í bekk, ræsting og gæsla 20%

Starfsmaður í mötuneyti skólans og gæsla í grunnskóladeild. 50% staða, vinnutími frá 09:00 – 13:00 á starfstíma nemenda í grunnskóladeild

Starfsmaður í móttökueldhúsi í leikskóladeild. Fullt starf, vinnutími frá kl: 08:00-16:00

 

 Almennar kröfur og upplýsingar um öll störf við Seyðisfjarðarskóla

 Við leitum að hæfu fólki til starfa við skólann sem hefur áhuga á starfi með börnum og fullorðnum í anda skólastefnu og heilsueflandi skóla. Um allar auglýstar stöður gildir eftirfarandi:

Hæfniskröfur

Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.

Metnaður fyrir skapandi skólastarfi og umhverfisvænum vinnubrögðum í anda skólastefnu Seyðisfjarðarskóla og heilsueflandi leik- og grunnskóla.

Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

Sveigjanleiki, lausnamiðun, stundvísi og áreiðanleiki.

Góð íslenskukunnátta.

Karlar og konur eru hvött til að sækja um.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og AFLI eftir atvikum.

Umsóknarfrestir til 23. apríl 2019 

Sótt er um á heimasíðu sveitarfélagsins; http://www.sfk.is/is/stjornsysla/atvinna/laus-storf

Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá skv. lögum.

Gögn um menntun og/eða leyfisbréf og ferilskrá skulu fylgja með umsókn ásamt upplýsingum um meðmælendur.

Upplýsingar um störfin, skólann og annað, veitir skólastjóri í síma 470-2327 eða 7717217, netfang svandis@skolar.sfk.is

Sjá nánar um skólann: https://seydisfjardarskoli.sfk.is/

 


Athugasemdir