Gjaldskrá grunnskóladeildar

Mötuneyti 571 kr. máltíðin.

Ávaxtagjald/morgunhressing 2.787 á mánuði.

Skólasel 7.529 kr. á mánuði.

Nesti í skólaseli 2.787 á mánuði.

 

Hægt er að fá fæðiskostnað felldan niður ef nemandi er fjarverandi 10 skóladaga samfellt. Sækja verður um niðurfellinguna skriflega fyrir 15. hvers mánaðar.