Um leyfi nemenda

Um leyfi nemenda

Við beinum þeim tilmælum til foreldra að ígrunda vel umsóknir um leyfi á skólatíma. Fjarvera frá skóla getur haft neikvæð áhrif á upplifun nemenda af skólagöngunni og slæm áhrif á þá námslega og félagslega.

Mikilvægt er að vera tímanlegur í umsóknum um leyfi.

15. grein laga um grunnskóla nr. 91 frá 2008 segir:

„Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur.”

 Í grunnskóladeild Seyðisfjarðarskóla höfum við þau viðmið að foreldrar biðja umsjónarkennara um leyfi ef um er að ræða 2-3 daga fjarveru. Ef um lengri tíma er að ræða hafa foreldrar skriflegt samband við skólastjóra  sem getur veitt undanþágu frá skólasókn, en umsjónarkennarar senda námsáætlun með nemandanum í leyfið.

Afar brýnt er að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur.


Athugasemdir