Deiglan

Hér má finna lista yfir helstu atriðin sem starfsfólk og nemendur Seyðisfjarðarskóla eru að vinna í á yfirstandandi skólaári, til að laga skólastarfið að breyttri skólastefnu og sameiningu skólastiganna. Þetta er ekki tæmandi listi þar sem að fjölmörg verkefni tengd kennslu og námi hafa öðlast fastan sess í skólastarfinu keyra venju samkvæmt. 

Starfshættir

 • Sameiginleg heimasíða Seyðisfjarðarskóla í loftið, aðlöguð, nýtt og kynnt.
 • Nýting á Mentor aukin á öllum deildum,nemendur, foreldrar og kennarar.
 • Heilsueflandi skóli: Þemað lífsleikni á öllum deildum fléttast inn í skólastarfið með nemendum. Umræður í skólaráði og fundum starfsmanna. Stjórnendur taka fyrir gátlista. Heilsueflandi stefna útbúin og kynnt að vori.
 • Skólaráð vinnur í fyrsta sinn sem sameinað skólaráð fyrir bæði skólastig.
 • Aðlögun nemenda og starfsfólks í grunnskóladeild að breyttri nýtingu húsnæðis.
 • Samstarf milli mötuneytis og deilda aukið m.t.t. náms nemenda og nemendalýðræðis. 
 • Sameiginlegir dagar á skóladagatölum innleiddir og fletir (verkefni) fundnir á samstarfi deilda.
 • Mánaðardagatal sýnilegt á heimasíðu og þróað.
 • Stundaskrá í grunnskóladeild einfölduð, samræmd og afprófuð.
 • Þrjár lotur á skóladagatölum, þróaðar, m.a. verkefni í samstarfi við Skógræktarfélag Seyðisfjarðar og samstarf milli deilda. 
 • Niðurstöður úr Skólapúlsi, skimunum og könnunum nýttar til eflingu skólastarfs.
 • Nemendur og starfsfólk lagar sig að breyttri húsnæðisnotkun í grunnskóladeild og listadeild.
 • Söngstundir á sal í grunnskóladeild og samsöngur í leikskóladeild innleitt í skólastarfið.
 • Málörvun með kennsluefninu „Lubbi finnur málbein“ nýtt á leikskóladeild.
 • Stefna í listadeild afprófuð.
 • Tónlist á skólatíma, nemendur teknir úr tíma, 1.-3. bekkur á tíma Skólasels. Húsnæði undir starfsemina aðlagað í grsk.deild.
 • Tónlistarnám kennt í lotum að hluta til í listadeild.
 • Skapandi kennsluhættir og félagsleg styrking nemenda í hljóðfæranámi.
 • Orð af orði, kennsluhættir styrktir á mið- og unglingastigi. Byrjendalæsi í 1.og 2. bekk.
 • Valgreinar á unglingastigi með nýju sniði, tímafjöldi aukinn, nemendastýrt að stórum hluta.
 • Enska og danska kennd í vikulotum á mið- og unglingastigi.
 • Fjölgun á tímum í stærðfræði á stundaskrá hjá öllum stigum. 
 • Tónlistarkennsla samþætt við tungumálakennslu.
 • Teymiskennsla þróuð á miðstigi (metið að vori).
 • Áhersla á að takmarka truflun kennslu.
 • Viðbrögð við manneklu í Félagsmiðstöð.
 • Starfsþróunaráætlun í gildi.
 • Sameiginlegir skipulagsdagar allra starfsmanna og hópefli þeirra. Samstarf aukið.

 Stefnumótun

 • Læsisstefna og stefnur í starfi leikskóladeildar unnar.
 • Unnið að því að ákveða sameiginlega agastefnu fyrir deildir.
 • Unnið að mótun stefnu okkar sem Heiluseflandi skóli.
 • Unnið að stefnumótun fyrir sameiginlegt bókasafn bæjarins og skólans.
 • Stefna um samstarf Seyðisfjarðarskóla og Skaftfells.
 • Unnið að stefnumörkun og kynningu fyrir erlenda gesti og aðra gesti.
 • Unnið að stefnumörkun fyrir námsmat á öllum skólastigum.
 • Unnið að áætlun um innra mat Seyðisfjarðarskóla, kynnt að vori.
 • Leikskólalóð: hugmyndavinna.
 • Hugmyndavinna að samvinnu við aðrar stofnanir. 
 • Hugmyndavinna fyrir þróunarverkefni tengdu Skólaseli. 

Húsnæði og aðbúnaður

 • Úrbætur á aðgengi og aðstöðu í Gamla skóla og Rauða.
 • Úrbætur á nettengingum og grunnhugbúnaði á öllum starfsstöðvum.
 • Tölvuver í grunnskóladeild endurbætt.
 • Skólabjöllu breytt.
 • Flutningur á tónlistarkennslu yfir í húsnæði grunnskóla- og leikskóladeildar, í áföngum (lokið 2019).
 • Bætt aðstaða fyrir nemendur grunnskóladeildar í frímínútum, unnin í samráði við nemendur.