Deiglan 2018-2019

Hér má finna lista yfir það helsta sem starfsfólk og nemendur Seyðisfjarðarskóla eru að vinna að á yfirstandandi skólaári til að þróa starfið í skólanum. Þetta er ekki tæmandi listi þar sem að fjölmörg verkefni tengd kennslu og námi hafa öðlast fastan sess í skólastarfinu og keyra venju samkvæmt ásamt því að þróast alltaf eitthvað á hverjum tíma.  

Starfshættir

 • Starfsfólk kynnir sér agastefnuna Uppeldi til ábyrgðar sem stefnt verður að byrja að vinna eftir með nemendum og foreldrum í öllum deildum á næsta skólaári.
 • Sameiginleg heimasíða Seyðisfjarðarskóla aðlöguð, nýtt og kynnt. Heimasíðan gjarnan nýtt sem vettvangur fyrir nemendur í merkingabæru námi.
 • Bókasafn nýtist með starfsmanni á skólatíma. Eftir samtal við starfsfólk, foreldra, nemendur (Skólaþing 2017) og skólastefnu.
 • Nýting á Mentor aukin á öllum deildum,nemendur, foreldrar og kennarar.
 • Heilsueflandi skóli: Ný heilsueflandi skólastefna á heimasíðu. Þemað lífsleikni á öllum deildum fléttast inn í skólastarfið með nemendum og þemað starfsfólk skoðað, lífsleiknikennsluefni skoðað, forvarnir auknar. Umræður í skólaráði og fundum starfsmanna. Stjórnendur og skólaráð taka fyrir gátlista um starfsfólk.
 • Skólaráð vinnur sem sameinað skólaráð fyrir bæði skólastig.
 • Aðlögun nemenda og starfsfólks í grunnskóladeild og listadeild að breyttri nýtingu húsnæðis.
 • Sameiginlegir verkefni unnin þvert á deildir, t.d. Menningarmót, agastefna, Skólaþing og fleira.
 • Mánaðardagatal sýnilegt á heimasíðu og þróað.
 • Stundaskrá í grunnskóladeild: hlé á milli tíma og upphafi skóladags seinkað.
 • Þrjár lotur á skóladagatölum, þróaðar, m.a. verkefni í samstarfi við grenndarsamfélagið og samstarfi milli deilda. 
 • Niðurstöður úr Skólapúlsi, skimunum og könnunum nýttar til eflingar skólastarfs og skólaþróun.
 • Söngstundir á sal í grunnskóladeild og samsöngur í leikskóladeild.
 • Málörvun með kennsluefninu „Lubbi finnur málbein“ nýtt á leikskóladeild.
 • Stefna í listadeild afprófuð.
 • Tónlist á skólatíma, nemendur teknir úr tíma, 1.-3. bekkur á tíma Skólasels, þróað áfram með hliðsjón að heildstæðum degi hjá nemendum.  
 • Tónlistarnám kennt í lotum að hluta til í listadeild.
 • Skapandi kennsluhættir og félagsleg styrking nemenda í hljóðfæranámi.
 • Orð af orði, kennsluhættir styrktir á mið- og unglingastigi. Byrjendalæsi í 1. og 2. bekk. Lubbi finnur málbein á leikskóladeild.
 • Kennarar vinna markvisst að því að bæta líðan nemenda og samskipti.
 • Valgreinar á unglingastigi og miðstigi með nýju sniði, tímafjöldi aukinn, nemendastýrt að stórum hluta.
 • Enska og danska kennd í vikulotum á mið- og unglingastigi.
 • Fjölgun á tímum í stærðfræði á stundaskrá hjá öllum stigum. 
 • Teymiskennsla þróuð áfram á miðstigi og hefst á yngstastigi (metið að vori).
 • Áhersla á að takmarka truflun kennslu.
 • Viðbrögð við manneklu í Félagsmiðstöð.
 • Starfsþróunaráætlun í gildi, endurskoðuð, birt í janúar 2019.
 • Innramatsáætlun tekur gildi, skoðunarár.
 • Ný eineltisáætlun tekur gildi.
 • Samstarfssamningur við Skaftfell í gildi, aðlagaður að starfinu og samstarf þróað.
 • Sameiginlegir skipulagsdagar allra starfsmanna og unnið með liðsheild og innra starf.

 Stefnumótun

 • Læsisstefna og stefnur í starfi leikskóladeildar unnar.
 • Unnið að stefnumörkun og kynningu fyrir erlenda gesti og aðra gesti.
 • Starfsþróunaráætlun útbúin, tekur gildi árið 2019.
 • Umræða um stefnumörkun fyrir námsmat á öllum skólastigum. Unnið að endurskoðun á námsmati.
 • Leikskólalóð: hugmyndavinna.
 • Listadeild og námskeið utan skólatíma þróað.
 • Hugmyndavinna að samvinnu við aðrar stofnanir. 
 • Hugmyndavinna fyrir þróunarverkefni tengdu Skólaseli. 
 • Jafnréttisstefna gerð fyrir allar deildir.Innleiðingaráætlun fyrir Uppeldi til ábyrgðar.
 • Leikir í frímínútum, unnið í samráði við nemendur á mið og unglingastigi.

 

Húsnæði og aðbúnaður

 • Úrbætur á aðgengi og aðstöðu í Gamla skóla og Rauða.
 • Úrbætur á nettengingum og grunnhugbúnaði á öllum starfsstöðvum.
 • Tölvuver í grunnskóladeild endurbætt, aðbúnaður til forritunar bættur.
 • Flutningur á tónlistarkennslu yfir í húsnæði grunnskóla- og leikskóladeildar, í áföngum (lokið sh. 2019).